ELS POLINITZADORS

Festival EME3

2013 · Cartografies sensibles

Els pol·linitzadors són aquells insectes que traslladen el pol·len d’una flor a una altra permetent la producció de llavors i fruits. Durant el taller vam imaginar als participants com a uns pol·linitzadors que intercanvien informació rica afavorint el naixement d’alguna cosa nova.

Mitjançant la realització d’un recorregut participat i  d’una cartografia col·lectiva,  activitats didàctiques i lúdiques, vam fer una lectura de com els més petits del barri interpreten el lloc que habiten, quines facilitats té, quines dificultats, quins perills, com ho transformarien.