CONTENIDOR EFICIENT

2013 · Unitat dotacional itinerant d’acció Social

La crisi de l’actual sistema polític-econòmic està arribant a la seva màxima brutalitat perquè la majoria de persones creu que no hi ha sortida possible.

És la percepció pròpia de l’emergència post-catastròfica quan la població està agotada, desprotegida i augmenta el risc percebut i la fragilitat col · lectiva.

Des LEMUR creiem que el primer acte “TOPIZANTE” consisteix a revertir aquest estat d’ànim escoltant les seves necessitats i oferint respostes ràpides i sostenibles, mitjançant eines d’actuació resilients i recursos canviants de la comunitat.

Intervenim en els espais públics, els que més contribueixen a l’empoderament i la cohesió social fent aflorar necessitats oblidades i donant veu a col · lectius silenciats: nens, gent gran, immigrants.

El CONTENIDOR EFICIENT sorgeix d’una demanda real: la manca d’espais físics i virtuals per a la trobada, la interacció, i la participació en activitats de millora dels entorns urbans cap a una vida més sostenible. Les nostres ciutats tenen ara un nou contenidor on practicar l’educació social activa.