SERVEIS

Assumim la idea que tothom és capaç de ser crític, imaginar, dissenyar i construir.

Adoptem els processos participats com a marc de referència per oferir serveis i paquets de serveis adaptats a l’encàrrec i a les necessitats del client.

L’activació de la consciència a través del cos permet a les persones, especialment els infants, adonar-se de capacitats subestimades o ignorades. Les persones són capaces d’avaluar el seu estat de benestar mental, físic i social en relació amb un lloc o una circumstància específica. Esdevenen actors clau en l’anàlisi i millora del seu entorn.

La nostra metodologia de disseny a través del cos és flexible i escalable, adaptable a diferents contextos i a la disponibilitat de recursos humans i materials.

El disseny a través del cos proveeix les comunitats i la pública administració d’eines de desenvolupament, regeneració i transformació urbana més sensibles i sostenibles tant en termes d’acceptació com de balanç positiu cost-eficàcia.

La nostra aproximació contribueix a mitigar o revertir el malestar mitjançant la transformació física d’un lloc. Ajuda també a incrementar el benestar facilitant la construcció i l’apoderament comunitari.

PROCESSOS DE DISSENY A TRAVÉS DEL COS


Organitzem i gestionem processos de disseny i construcció a partir del cos i centrats en l'ésser humà, involucrant a les persones, especialment les més vulnerables, en totes les fases del projecte.

DISSENY PER LES EMERGÈNCIES


Intervenim en una amplia gama de situacions de malestar i patiment causats per l'entorn, per la qualitat o la manca d'espais de vida quotidiana, d'escoles, d'espais de joc, d'espais comunitaris.

TALLERS A TRAVÉS DEL COS


Organitzem i gestionem cursos teòrics i pràctics, centrats en el cos i la sensorialitat, en l'habilitat per investigar, dissenyar i transformar l'espai tots junts.

FORMACIÓ AL VOLTANT DEL COS


Oferim formació en totes les fases del disseny a través del cos per fer que les persones siguin autònomes en la comprensió i transformació de seu entorn.

La nostra metodologia de disseny a través del cos és flexible i escalable, adaptable a diferents contextos i a la disponibilitat de recursos humans i materials.

Si tens qualsevol consulta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.