ENFOCAMENT

Entre 2013 i 2017 vam dur a terme una amplia gama de projectes estructurats amb infants i adolescents, experimentant amb exploracions a partir del cos.

Sobre la base de la sòlida experiència guanyada, el 2016 vam començar a utilitzar el disseny a partir del cos (BDD), una metodologia enterament concebuda al voltant del cos.

Treballem mitjançant quatre etapes connectades, flexibles i escalables: despertar, dissenyar, construir i habitar.

DESPERTAR


Una sèrie d'activitats encarades a activar la consciència a través del cos i a identificar característiques, potencialitats i reptes dels espais.

DISSENYAR


Mapes sensorials, amb la finalitat de fer emergir punts de tensió i vocacions dels espais; visions encarades a establir línies guia per donar suport a les posteriors accions de transformació.

CONSTRUIR


Encarada a assolir les transformacions físiques i formals, emprant materials naturals i tècniques constructives manuals.

HABITAR


Amb la voluntat de testar allò construït a través del joc lliure i l'ús.

El disseny a través del cos és concebut per a tothom.

Tothom és capaç i te la possibilitat de realitzar processos de disseny i construcció.

DISSENY A TRAVÉS DEL COS

La nostra metodologia de disseny a través del cos és el resultat d’una profunda formació personal, una amplia pràctica en disseny, planificació, construcció i educació, i una intensa experimentació de camp. Ens hem inspirat especialment en les següents metodologies:

AWARENESS THROUGH THE BODY

ATBva començar el juliol de 1992 a les escoles de Auroville (India) com a programa per ajudar als infants i els adults a incrementar la seva capacitat d'atenció, concentració i relaxació, tot millorant la seva autoconsciència i el seu sentit de responsabilitat. Utilitzant els sentits d'una manera més completa, les persones es tornen capaces de gestionar millor la seva ment i les seves emocions. A través del cos desperten la consciència de tot l'ésser i de totes les parts que el conformen.

ACTIVE LEARNING

Una educació basada en l'ésser humà en la que els individus són protagonistes del seu procés d'aprenentatge, d'acord amb les seves necessitats i ritmes. Aprenen a través del joc i un mètode individual o col·lectiu de prova i error. El rol de la guia és proporcionar un ambient ric i segur i facilitar les activitats dels participants. La comunitat en el seu conjunt és responsable de l'educació.

DESIGN BY DOING

El procés de disseny continua a l'obra. El procés de construcció és una oportunitat per a enriquir el projecte, obrir oportunitats inesperades, oferir idees i solucions de disseny.

Si tens qualsevol consulta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.