DECIDIM FABRA I COATS

Aquest procés va tenir lloc en el marc del procés participatiu “Decidim Barcelona. Fabra i Coats, un espri Robert a Sant Andreu” promogut per l’Ajuntament de Barcelona amb la intenció de definir les característiques urbanes del recinte de Fabra i Coats i els seus usos futurs. Els resultats van contribuir a la redacció del pla director per la transformació del área. 

Degut a la nostra experiència prèvia, se’ns demana fer possible la participació dels infants. La nostra intenció és fer emergir el punt de vista dels infants i les seves famílies, generalment no tingut prou en compte en un procés estàndard. D’acord amb la nostra metodologia de disseny a través del cos ho fem a partir del joc. 

Aquest projecte és també l’oportunitat per testar la nostra metodologia coma a eina de planificació estratègica. 

 

Un cop activada una xarxa d’agents, la nostra proposta consisteix en dues accions de carrer obertes a tot el públic, però especialment concebudes per infants i joves. La primera, anomenada “paisatges” pretén permetre una exploració sensorial del lloc a través d’una sèrie de dispositius de jocs temporals col·locats en llocs estratègics del recinte. El mapeig dels moviments lliures i de les reaccions dels participants ens permet entendre les interaccions entre el cos i l’espai i com l’arquitectura influencia el benestar de les persones. 

El resultat de la nostra observació ens ha mostrat una manca d’alguns tipus d’usos i llocs. La nostra segona proposta, anomenada “visions, és concebuda per  una co-creació d’assentaments provisionals per explorar noves oportunitats espacials capaces de respondre a les necessitats aflorades. Un aspecte important d’aquesta acció és l’ús de materials naturals i desestructurats per afavorir la creativitat dels infants a través del joc lliure i limitant la intervenció dels adults. 

EINES

Àrea de joc, configuració temporal; tècniques d’avaluació

RESULTATS

  • Una oportunitat per escoltar la trucada dels més petits
  • Una oportunitat de joc lliure al carrer
  • Un mètode de participació més inclusiu
  • Una nova eina col·laborativa per la diagnosi i el disseny d’estratègies urbanes
  • Una experiència d’empoderament per infants i famílies

EN RESUM

ANY: 2018

LLOC: Fàbrica Fabra i Coats, Barcelona

AGENTS INVOLUCRATS: L’Ordit, Escola Can Fabra, Escola bressol La Filadora, Institut Martí i Pous

NUMERO DE PARTICIPANTS: 148

DURACIÓ: 2 MESOS 

ESCALA: BARRI

NIVEL D’IMPLEMENTACIÓ: 1/4

Reprodueix vídeo

Últims projectes