LA PELL DE LA CIUTAT A GLÒRIES

Aquest projecte ha estat desenvolupat en el marc de la cooperativa La pell de la ciutat, fundada l’any 2015 per diversos membres de Lemur en col·laboració amb Elena Guim i Mar Valldeoriola i dissolta l’any 2017.

La pell de la ciutat a Glòries és un projecte participatiu i educatiu co-financiat per l’Ayuntament de Barcelona, desenvolupat amb els infants i la comunitat educativa de les escoles La Farigola del Clot i la Escola dels Encants. El fet de situar Glòries com a escenari per al desenvolupament de La pell de la ciutat responia al disseny que presenta aquest espai, des del relat oficial, d’una centralitat urbana a escala de ciutat

que té el risc de deixar de banda les altres veus que poden intervenir en la seva confi guració i percepció i d’invisibilitzar o afeblir els marges i l’escala de barri. La pell de la ciutat a Glòries ha volgut situar-se en aquests marges, fent una relectura dels seus episodis d’urbanisme espontani des de les veus sovint poc escoltades –especialment, la infancia.

El projecte s’ha desenvolupat en 5 fases (coneixer, experimentar, mapejar, proposar, avaluar) que contenien un conjunt de dinàmiques per traçar el recorregut que anés des de l’observació i l’experimentació de l’entorn amb les eines metodològiques proposades fins a la concreció de propostes i la conclusió i avaluació de l’experiència viscuda per les dues escoles.

EINES

Consciència corporal, jocs lliures, narratives visuals, rutes exploratòries, mapatge col·lectiu, disseny participat

RESULTATS

  • Els infants van tenir la possibilitat de saber com se senten en els diferents espais de l’entorn de la plaça de les Glories i van poder aprendre eines per comunicar-ho.
  • Els infants van poder sentir i experimentar que la seva opinió era important i per aquesta via s’enfortia la pròpia autoestima i consciencia com a subjectes actius.
  • Les escoles han vist reforçat el seu rol com a espai públic dins un conjunt d’espais comunitaris al barri, lloc obert de trobada, diàleg i participació per als infants, les famílies, els veïns i les veïnes.

EN RESUM

ANY: 2015

SITUACIÓ: Plaça de les Glòries, Barcelona

AGENTS INTERVINENTS:  Escola dels Encants, Escola la Farigola del clot

COL·LABORADORS: Casanova Fotos

PARTICIPANTS: 50

DURACIÓ: 3 MESOS

ESCALA: Barri

NIVELL D’IMPLEMENTACIÓ: 4/4

Últims projectes